Begrotingswijziging

Deze bestuursrapportage geeft op onderdelen aanleiding tot het nog wijzigen van de begroting. Voor de relevante onderwerpen zullen via het reguliere traject begrotingswijzigingen worden voorgelegd.