Inleiding

De Tweede Bestuursrapportage 2016 gaat in op de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2016.

De afgelopen periode stond in het teken van de transformatie van de begrotingsopzet. Samen met de raadswerkgroep cyclische producten zijn andere indicatoren en thema’s ontwikkeld. Een nieuwe manier van werken.

In deze bestuursrapportage wordt naast de inhoudelijke afwijkingen ook nadrukkelijk ingegaan op de financiële prognose van het te verwachten rekeningresultaat over 2016. Daarbij is inzicht gegeven in de oorzaken van deze prognose. Het resterende deel van het jaar zal zo veel mogelijk gebruikt worden om de voor 2016 voorgenomen ambities te realiseren.