Inleiding

In dit hoofdstuk is de financiële voortgang en een prognose van het op dit moment te verwachten jaarrekeningresultaat over 2016 opgenomen.
Daarbij wordt op basis van de prognose per begrotingsprogramma een toelichting op de verwachte afwijkingen gegeven.